Tjänstekonsulten i Väst AB

Konsultation

 Allmän

– Kalkyering – lönsamma avtal, rätt timdebitering

– Avtal – vad behöver avtalas?

– Organisation – hur ser humankapitalet ut, vilket humankapital behövs

– Teknik/Metoder

– Dokumentation – finns det personalhandbok, arbetsbeskrivningar m.m.

– Uppföljning – vet vi hur det verkligen fungerar hos kund och för personalen

– Facklig förhandling

– Jämförelse av kostnader och kostnadsneutrala nyckeltal internt och mot andra verksamheter – s.k. benchmark. Genomgång av städkontroller och mätningar av kundnöjdhet. Detta skapar möjligheten att mäta effekter och förändringar över tid. Utifrån detta kan åtgärdsförslag och konsekvensanalyser för olika scenarios tas fram.

Erbjudande

– Benchmark av städorganisationer – jämför kostnader och effektivitet med andra verksamheter.

– Utvärdera befintliga städavtal.

– Kartlägga total städkvalitet.

i2


Upphandling

Beställare

Det är viktigt att kvalitetssäkra affären genom bra upphandlingar med tydliga modeller för kontraktstyrning under avtalstiden.

Vill kunden nå målet krävs att värderingsmodeller tas fram som ger
förutsättningar för god kvalitet baserade på rätt ställda krav.

Hjälp med hela processen eller utvalda delar?:

– Förstudie (referenskalkylering, beställarorganisation, enkäter, mm)

– Förfrågningsunderlag inklusive administrativa föreskrifter, kontraktsvillkor, kravspecifikationer och mängdförteckningar

– Utvärdering


– Tilldelning


– Kontrakt


– Startmöten och kvalitetssäkring under avtalstiden

Utförare

Det är viktigt att kvalitetssäkra affären genom ordentlig utvärdering av förfrågan och dess krav för att avgöra värdet av avtalet under avtalstiden.

Vill utföraren nå målet och ge en bra leverans krävs att värderingsmodeller analyseras vilket ger förutsättningar för god kvalitet baserade på ställda krav.

Hjälp med hela processen eller utvalda delar?:

– Vad efterfrågas?
– Möjlighet med befintlig organisation
– Anpassning av organisationen?
– Kalkylering

Utbildningar

Vikten av utbildning och vidareutveckling inom städyrket är oerhört viktig. Jobbar man med städ skall kunderna känna sig säkra på att deras miljö blir omhändertagen på rätt sätt. Ju mer kompetens som finns inom företaget desto bättre konkurrensfördelar har företaget.

För att möjliggöra all personal får utbildning och vidareutveckling kommer vi till er. På så sätt minimeras kostnaderna.

Exempel på utbildningar – anpassning av utbildning för just er, ger bäst resultat!


– Grundutbildning/Introduktionsutbildning vid nyanställningar

– Praktisk utbildning genom ”samstäd” hos kund

– Kemlära; vilket kem använder jag var? Hur doserar jag?

– Mervärde och Merförsäljning

– Städansvar

– Städledare

– Grundläggande golvvård – Hur sköts olika golvmaterial

– Chefscoaching – stöd för chefer i personal- och organisationsfrågor.

 

Kontakt

Tack! Jag har mottagit ditt meddelande.

namn

epost

meddelande

Kontaktinformation

073-6201500

info@tkiv.se

Schaktmästaregatan 4
412 61 Göteborg